Urban runoff i Oslofjorden

Hva er Urban Runoff?

“Urban runoff” er et engelsk begrep på en spesifikk overvannsproblematikk. Det er enten regnvann eller “vannavfall” som kommer fra urbantlandskap. Det lander gjerne i stormavløpssystemer som fører til fjorden/havet eller rett ut i fjorden via en brygge eller lignende. Dessverre er slik “byavrenning” nå den største største trusselen mot livet i indre Oslofjord.

Et godt eksempel er skittent regnvann som renner  ut i Bjørvika.

Hvorfor er urban runoff et problem?
I første omgang bidrar urban rundoff til lokal flom. Tette stormavløp, slik det ofte er i kommene i Oslo sentrum fører til flom i området når det regner, skaper trafikkproblemer og usanitære forhold.Vann fra urbane områder er veldig skittent, i tillegg til sand og veistøv drar vannet med seg søppel, mat, menneske- og dyravfall, drivstoffrester, gjødsel og plantevernmidler til fjorden. Dette er en helserisiko for de som bader. I indre Oslofjord er særlig de som bader på Sørenga utsatt., Urban rundoff dreper livet i havet.

Om vi ikke gjør noe med Urban rundoff før det når fjorden får vi dramatisk høye kostnader for opprydding forurensede sedimenter. For å fortsette eksempelet med indre Oslofjord, vil vi på sikt se at Oslo Havns arbeid med fjordbunnen vil bli bortkastet da man bare har fjernet giftig havbunn uten å stoppe forurensingen som skapte den i utgangspunktet. Forringing av en allerede kritisk dårlig vannkvalitet og nedsatt funksjon og vitalitet av naturressursene våre  i et ekstremt belastet område vil ødelegge det som fremdeles måtte være av liv .