Siste innlegg

Stortingshøring miljøkriminalitet

Takk for muligheten til å komme med høringsinnspill. Vi synes det er gjort et veldig solid arbeid. Her er våre anbefaler. Vi må ha et lovverk som  Sikrer en plikt til å aktivt etterforske miljøkriminalitet  Lovfeste eier som strafferettslig ansvarlig i bedrifter, og den politiske ledelsen i det offentlige Lovfestet plikt til å restaurere/rette opp […]

Read More Stortingshøring miljøkriminalitet